چیزی.
بنابراین ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا به وسیله ابزار مصنوعی را شامل نمی شود علاوه بر این چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد. چنان که روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) بر همین مطلب دلالت دارد.
به عبارت دیگر مقصوداز حفظ فرج در تمام آیات قران از زنا است به جز این آیه که مقصود از آن حفظ از نگاه دیگران است. (الجوزی، بی تا: 588)
د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه

هرگاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسطه اختلالات جسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند آیا جایز است باتلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سوال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی دارد؟
رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه ای، در جواب استفتاء 1/18576 که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شد. (محمدزاده، 1375: 117) و استفتاء شماره 5/11857 در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد ایا می توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود فرمودند. فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سوال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیما به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت بافرض اینکه خود همسر بیمار منشاء طفل است فرزند ملحق به اوست.
حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم ؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است ؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعیداست در این باره احتیاط را مراعات نمایید. (‌محمد زاده، 1375: 118)
از نظر بقیه موافقان، این گونه نیز حکم گونه های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می شود. و اگر صاحب اوول و اسپرم که جنین از آن ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشند و این دو از بانک های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همین صدق نکردن عنوان های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد آیا می توان گفت: ( الولد الفراش ) به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است. ؟

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا در این صورت بکارگیری این لفظ در مورد این فرزند صادق است ؟(میرهاشمی، 1382: 71)
اگر گفته شود معنای الولد الفراش آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست تعلق می یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی ماند. مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است ولی زن به آن دلیل که فرزند را دوران جنینی پروارنده و تغذیه کرده است مادر اوست زیرا تخمک از آن مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه کرده است و در این فرض ولادت پاک و فرزند هم پاک است زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی کند. (یزدی، 1375: 106)

مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می کنند اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضاء کرد. یعنی نظام خانوادگی ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواج ها و فرزند خواندگی و قرابت به ولاء باطل است.
علاوه بر این اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر مبتنی کرده است اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، ؛ تا چهار همسر را نیز مجاز می داند همچنین ازدواج با مادر، ‌دختر ؛ خواهر ؛ عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر، ؛ رضاعی، ‌خواهر رضاعی، مادر زن و. . را ممنوع کرد.
نکاح شغار را به شرط آنکه هریک از زوج ها به زن شان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست با وجود این بقیه انواع ازدواج ها و ارتباط های مصنوعی مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب می شود از نظر تحریم ازدواج ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده قرآن کریم می فرماید (ما جعل ادعیاء کم ازواجکم یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانونگذار اسلام می تواند موید آن باشد که اسلام می خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید مثل بر رابطه طبیعی اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد. (رضایت نیا، ‌1382: 111)
در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع (روح قانون در اسلام ) آن را ممنوع کرده اند.
آیه الله میلانی می فرمایند: از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیده است ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت که یقینا جایز نیست. (امامی، 1349: 367)
همچنین ایه الله صافی گلپایگانی معتقد است پذیرش این روش مغایر با اغراض قانونگذار اسلام در تشریح ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده است و موجب از کف رفتن مصالح مهمه دیگری می شود که در تشریح ازدواج، و برقراری روابط زناشویی بین زن و مرد مد نظر قانونگذار اسلام بوده است. پذیرش این روش مستلزم نتایج است که کمتر کسی آن را خواهد پذیرفت. بدین معنا که اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد لازمه آن پذیرش جواز انتقال نطفه پدر و دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است زیرا اگر اصل اولی در این گونه موارد اباحه و حلیت باشد هیچ تفاوتی بین نطفه محارم و غیرمحارم وجود ندارد در حالی که شامه فقاهتی هر فقیهی از پذیرش آن اکراه دارد. (صافی، 1371: 222)
علامه جعفری نیز انتقال نطفه بیگانه به رحم بیگانه ( تولید نسل بدون رابطه زوجیت) را ممنوع می داند و منع آن را یک نوع استشمام فقهی می داند (جعفری، ‌1377: 307)
نظر مرحوم ایه الله العظمی بروجردی ( قدس سره الشریف) درباره (تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر) چنین است آنچه از مفاهیم ادله و بعضی از مناطق آنها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور ولد شبهه و اما تلقیح منی زوج به زوجه، پس حکم آن محل تامل است و الله العالم بحقایق احکامه. ( امامی، 1349: 91)
آیه الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (ره) در زمینه تلقیح مصنوعی چنین اظهار نظر کرده اند ( برحسب مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد به هر نحو در رحم حلیه خود قرار گیرد جایز است و اولاد ملحق به مرد او حلیه و توارث از طرفین ثابت است و قرار دادن نطفه مرد در رحم اجنبیه جایز نیست چه با شوهر و چه بی شوهر باشد (صمدی اهری، 1382: 91)
علامه شلتوت از علمای به نام و معروف اسلام در مصر در این باره می گوید: ان التلقیح الصناعی اقطع جزما من التبنی، یعنی تلقیح مصنوعی به طور مسلم از فرزند خواندگی پست تر است.
پاپ رهبر کاتولیکهای جهان در زمینه تلقیح مصنوعی عنوان کرده است که این عمل شرعا حرام است. در مذاهب دیگر نیز تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر حرام است. اما تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر مورد بحث و اختلاف های فقهی معاصر است و بعضی از فقها صریحا آن را تجویز کرده ان. (صفایی، ‌1376: 100)
دیدگاه حقوقدانان در خصوص تلقیح مصنوعی
در این خصوص حقوق دانان دو دیدگاه متفاوت از نظر ورانشناختی و حقوقی در خصوص تلقیح مصنوعی دارند که به قرار ذیل است.
بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی:
بعضی از حقوق دانان از بعد روانشناختی موضوع تولد بدون رابطه زوجیت را بررسی و با آن مخالفت و دلیل مخالفت آنها از این شرح است.
لقاح مصنوعی آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *