ا پزشکی با پزشکان می نمایند و بیمارستانهای عمومی و خصوصی برای معالجه بیماران ، شرکتهای بیمه ، کارخانجات و کارگاهها و تیم های ورزشی و… برای معاینات اولیه و ضروری کارکنان خود و … نیز با پزشکان و صاحبان حرف پزشکی قرارداد پزشکی منعقد می نمایند.
ثانیاً : همه قراردادهای پزشکی الزاماً برای معالجه و مداوا به معنای خاص نمی باشند. شخصی که قراردادی با جراحی پلاستیک برای جراحی زیبایی بینی خود منعقد می کند، ممکن است هیچگونه بیماری جسمی نداشته باشد و عمل جراحی صرفاً برای زیبایی محض و جنبه زیبایی داشته باشد.
ثالثاً : خدماتی که به موجب قراردادهای پزشکی ارائه می گردد، غیر قابل شمارش است . در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سال 1361، یکی از ارکان انتفاء جرم ” ضروری بودن” عمل طبی بوده است. ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، مشروع بودن عمل طبی کفایت می کند و بدین ترتیب اعمالی مثل جراحی پلاستیک که دلیلی بر حرمت شرعی آن وجود ندارد ، هر چند ضروری نیستند ، می توانند موضوع قراردادهای پزشکی قرار گیرند.
رابعاً : اصطلاح ” پزشکی ” و ” حرف وابسته به پزشکی ” در قوانین و مقررات تعریف و مصادیق ان مشخص شده است.به موجب ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 منظور از واژه ” پزشکی ” کلیه رشته های گروه پزشکی، از قبیل پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی ، پرستاری ، مامایی ، تغذیه ، توانبخشی ، بهداشت کار ، دهان و دندان ، کاردانی بهداشت خانواده ، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی، اودیومتری، اپتیومتری) و… می باشد. ” حرفه های وابسته به پزشکی ” در ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مصوب 1378 بدین صورت تعریف شده است :” فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بیوتکنولوژی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی ، اطاق عمل ، هوشبری، داروسازی ، تغذیه ، مبارزه با بیماریها ، بهداشت کاری دهان و دندان، شاخه‌های مختلف بهداشت،توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایرو پراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
با مراجعه به سایر متون قانونی ، مثل قانون سازمان نظام دامپزشکی مصوب 1376 وقانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 میتوان بر این عقیده بود که قراردادهای پزشکی شامل کلیه اموری است که به گونه ای با دانش پزشکی و طبابت در ارتباط هستندو
خامساً : معمولاً قراردادهای پزشکی در مطب های پزشکان، بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها، پلی کلینیکها،داروخانه ها، موسسات فیزیوتراپی ، و …. منعقد می گردد.
گفتار سوم : پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR:
الف: تدوین
در دسامبر سال 2007 ، ” پیش نویس طرح مشترک مرجع برای حقوق خصوصی اروپا”21 به ” کمیسیون اروپا “22 ارائه گردید. این پیش نویس ، نتیجه چهار سال فعالیت مستمر ” گروه مطالعه قانون مدنی اروپا “23 و ” گروه تحقیق حقوق خصوصی موجود اتحادیه اروپا”24 می باشد. این پیش نویس شامل اصول25 ، تعاریف 26، و قواعد نمونه 27 حقوق خصوصی اروپا می باشد. ” گروه تحقیق” بر روی سایر موارد تحقیق می نمود و تقریباً دویست و پنجاه نفر از کشورهای مختلف در این گروه بالغ بر 25 سال، فعالیت و تحقیق نموده اند. با این حال این پیش نویس از ده کتاب تشکیل یافته که تحقیقات انجام یافته در پایان نامه از فصل هشتم از ” کتاب چهارم با عنوان قراردادهای خاص و حقوق و تعهدات ناشی از آنها 28″ بهره برداری گردیده است.
الف: تعریف ” قرارداد درمان ” از دیدگاه پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR
پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR در فصل هشتم از کتاب چهارم خود قرارداد درمان را چنین تعریف نموده است ” قراردادی است که یک طرف به عنوان ارائه دهنده خدمات درمانی متعهد به ارائه هر گونه خدمات پزشکی، در راستای تغییر وضعیت جسمی و روانی سازگار برای طرف مقابل که بیمار است می باشد.”
با توجه به تعریف ارائه شده برای قرارداد درمان، به نظر می رسددر تعریف مذکور یک طرف قرارداد را شخص ارائه کننده خدمات درمانی معرفی نموده است که این شخص ممکن است یک شخص حقوقی مانند: درمانگاه ، بیمارستان ، شرکت بیمه، یا یک شخص حقیقی مانند : یک پزشک، دندانپزشک و یا حتی یک پرستار نیز باشد و میتوان چنین استدلال نمود که به طور کلی منظور از تامین کننده خدمات درمانی کلیه افرادی که مهارت لازم را در رشته های پزشکی یا پیراپزشکی یا حرف وابسته را داشته باشند را نیز شامل شود.به عنوان مثال : خانم بارداری برای انجام مراقبتهای دوران بارداری با یک ” ماما “29 می تواند قرارداد درمانی منعقد نماید.
نکته جالب این تعریف ، ارائه هر گونه خدمات پزشکی برای حصول نتیجه یعنی تغییر وضعیت جسمی یا روانی شخص بیمار می باشد حتی اگر مدتهای متوالی به طول بیانجامد.
گفتار چهارم : قانون مدنی کشور هلند: 30
با توجه به تحقیقات چهار ساله گروه مطالعه قانون مدنی اروپا و گروه تحقیق حقوق خصوصی موجود اتحادیه اروپا، در میان کشورهای اروپایی هیچکدام تعریف مستقلی از قرارداد درمان ارائه ننموده اند و در این بین فقط کشور هلند در قانون مدنی خود بخشی را به بحث درمان اختصاص داده است ، قانون مدنی هلند از ده کتاب به شرح ذیل تشکیل یافته است :
کتاب اول: اشخاص حقیقی و حقوق خانواده31
کتاب دوم: اشخاص حقوقی32
کتاب سوم : ویژگیهای عمومی حقوق33
کتاب چهارم: قوانین وراثت34
کتاب پنجم: حقوق اموال ومالکیت35
کتاب ششم: تعهدات و قراردادها 36
کتاب هفتم: قرارداهای خاص37
کتاب هشتم: قانون حمل و نقل و وسایل نقلیه38
کتاب نهم: مالکیت معنوی39
کتاب دهم: حقوق بین الملل خصوصی40
الف : تعریف قرارداد درمان در قانون مدنی هلند :
باید به این نکته اشاره نمود که “قانون قراردادهای درمان پزشکی” در سال 1995 در هلند لازم الاجرا شد. طبق یافته های تحقیق پیمایشی ، شاخص مصرف کنندگان بهداشت و درمان اروپا که در ژوئن 2005 در بروکسل با مشارکت 12 کشور اروپایی انجام شد ، هلند از 60 امتیاز 48 گرفت و رتبه اول را گرفت. لذا همانطور که پشتر گفته شد این کشور تنها کشور اروپایی است تعریف مستقلی از قرارداد درمان را ارائه نموده است.
” موافقتنامه های خاص “، کتاب هفتم از قانون مدنی هلند است که عنوانی را به ” توافق ارائه خدمات”41 اختصاص داده است و آنرا به پنج بخش تقسیم نموده است، که بخش پنج آن به ” توافقنامه های درمان پزشکی”42 اختصاص دارد .
ماده 446 قانون مدنی هلند43 دارای پنج بند می باشد که در بند یک ماده، قرارداد درمان را چنین تعریف نموده است :
1- ” قراردادی است که مابین یک شخص حقیقی یا حقوقی ( ارائه دهنده خدمات درمانی ) که مهارتهای لازم و حرفه ای برای انجام کارهای پزشکی را دارد، بطور مستقیم با یک شخص اصلی یا با یک شخص ثالث منعقد می گردد. کسی که به طور مستقیم تحت ” اقدامات پزشکی” قرار می گیرد به عنوان بیمار نامیده می شود.”
2- ” اقدامات پزشکی ” به این معنی می باشد :
الف- این اقدامات شامل تمام فعالیتهایی که مستقیماً بر فرد تاثیر بگذارد و به منظور درمان او ، محافظت او از بیماری و ارزیابی سلامت وی و یا برای ارائه کمک های مربوط به مسائل زنان (بیماریهای مختص زنان ) می شود : از جمله معاینات پزشکی و ارائه مشاوره
ب- عملکردهای دیگری نیز به غیر از مورد (الف) شاید به طور مستقیم بر فردی که تحت درمان پزشک یا دندانپزشک قرار دارد تاثیر بگذارد.
3- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل : مسئولیت مراقبت و پرستاری از بیمار و فراهم کردن تدارک لازم به هر روشی حتی در صورت لزوم با استفاده از تسهیلات مادی را نیز می تواند شامل شود.
4- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل اقدامات مربوط به داروسازی نمی باشد مگر در مواردی که قانون معین نماید.
5- اقداماتی که در جهت نظارت پزشکی و به منظور ارزیابی وضعیت سلامت یک فرد انجام میگیرد، توافقنامه درمان پزشکی را به وجود نمی آورد، مگر اینکه این اقدامات در راستای دادن دستورالعمل برای یک فرد توسط دیگران ( مثل پزشک ) و یا ایجاد تعهدات لازم ، همراه با تعیین حق الزحمه، صورت گیرد و یا جزو شرایط پذیرش توسط شرکت بیمه باشد و یا برای یک دوره آموزشی ، اشتغال و یا یک عملکرد خاص مورد نیاز باشد.44
با توجه به بندهای پنجگانه ماده 7:446 قانون مدنی هلند (DCL) در خصوص اقدامات پزشکی به نظر می رسد در این تعریف ، مفهومی عام از قراردادهای درمان ارائه شده است وفقط منظور رابطه حقوقی و قراردادی پزشک و بیمار مد نظر نیست ، زیرا موضوع قرارداد به صورت کلی انجام کارهای پزشکی بوده، که طبابت نیز یکی از اقسام آن به شمار می رود و باید توجه داشت که قرارداد پزشکی منحصراً ویزیت یا معالجه بیمار توسط شخص پزشک نبوده، بلکه شناسایی بیماری نیز جزو قرارداد پزشکی میان بیمار و بیمارستان یا مراکز درمانی می باشد که در حقیقت وظیفه مرکز درمانی ، مراقبت از بیمار و انجام دستورالعملهای پزشکی صادره از پزشک مورد نظر است که در این صورت شخصی که مستقیماً تحت اقدامات پزشکی قرار می گیرد به عنوان ” بیمار ” نامیده میشود. البته باید به این نکته نیز دقت نمود که قانون مذکور نسبت به عملکردهایی که امکان دارد مستقیماً بر فرد بیمار تاثیر بگذارد اشاره ای ننموده است.
بنابراین در نهایت باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر شخصی به طور غیر مستقیم تحت اقدامات پزشکی قرار گیرد ، آیا بیمار تلقی نمی شود؟
گفتارچهارم: تعریف قرارداد درمان از دیدگاه مراکز درمانی بین المللی:
بیمارستان ها ، مراکز درمانی و حتی شرکتهای بیمه ای تعاریف مختلفی از قرارداد درمان را به لحاظ وضعیت کاری خود ارائه نموده اند به عنوان نمونه کلینیک دوقطبی بیمارستان بین المللی ماساچوست، “قرارداد درمان” را این چنین تعریف می‌کند:
” قرارداد درمان، سندی است که شما در زمان سلامتی، جهت اوقاتی که حالتان خوب نیست تهیه می‌کنید. این سند نوشته می‌شود تا شما، خانواده، دوستان و دکترتان بتوانید علائم بیماریتان را بازشناسید و به خواست‌های درمانیتان عمل کنید.” 45 لازم به ذکر است تعریف مذکور مختص به خود کلینیک بوده وفقط درقراردادهای آن مرکز برای درمان بیماران دارای اختلال دو قطبی46 استفاده میشود.
صرفه نظر از مضیق بودن تعریف مذکور و نواقصاتی که دارد باید به این مطلب اشاره نمود که در اغلب بیمارستانهای عمومی و خصوصی اقدامی برای عقد قرارداد درمان در ابتدای ورود بیمار صورت نگرفته و فقط واحد پذیرش بیمارستان برابر فرمت از قبل تعیین شده برای پذیرش بیمار اقدام می نماید. ولی این سوال مطرح میشود که چرا بیمارستان تخصصی ، بین المللی ماساچوست آمریکا در ابتدای ورود بیمار و یا حتی قبل از آن نسبت به عقد قرارداد درمان با خود بیمار یا با بستگان وی برای درمان بیمار اقدام میکند؟ جواب این پرسش را باید در نوع تخصص بیمارستان جستجو نمود ، چون تخصص بیمارستان درمان بیماری روانی اختلال دوقطبی47 می باشد، و این بیماری نیازمند درمان طولانی مدت بوده و در مواقعی که بیماری شدید باشد بیمارنیازمنددرمان جدی به صورت بستری یا همراه با مراقبت زیاد میباشد. با فروکش کردن علایم، به خصوص در اوایل سیر بیماری، معمولاً فرد به وضعیت قبل از بیماری خود برمی‌گردد و به همین دلیل بسیاری از بیماران یا

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *