داشت و برداشت، هزینه کمتر تولید وسرانجام عملکرد بالای روغن آن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری داشته و می تواند جهت کاشت برای اکثر استان های کشور پیشنهاد گردد. این گیاه با آستانه حرارتی پایین در تناوب گندم نقش حمایتی وسیع دارد ، آب کمتری نیاز داشته و باعث کاهش جمعیت علف های هرز می شود همچنین امکان تولید کاملا مکانیزه آن با هزینه پایین وجود دارد (احمدی و جاویدفر، 1377).
موارد مصرف کلزا:
کلزا طی قرن سیزدهم یا پانزدهم در اروپا کشت می شد، اما احتمالاً کشت آن در آسیا به هزاران سال قبل بر می گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن سیزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بیشتر مناطق اروپا گسترش یافت.در حال حاضر در 53 کشور جهان کلزا کشت می شود که مهمترین تولیدکنندگان آن به ترتیب کشورهای چین، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهیه و استفاده روغن کلزا برای مصرف بشر اولین بار در سال 1956 در کانادا آغاز گردید. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن 13 بوده و اگر چه قبل از این، روغن از بذور وحشی جمع آوری شده این گیاه برای ساخت صابون و صنعت روشنایی استفاده می گردید.
در سال 1971 رقم Span اولین واریته با اسید اروسیک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندک اسید اروسیک و گلوکوزینولات به عنوان اولین واریته های کانولا معرفی شدند (رودی و همکاران، 1382).
اولین هیبریدهای با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری ساق سیاه کلزا تحت عنوان هیولا 30و هیولا 42 به ترتیب در سالهای 1988 و 1991 مورد استفاده قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .
ارزش تغذیه ای کلزا:
دانه کلزا دارای 39 تا 42 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئین در کنجاله است ارزش تغذیه ای روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسیدهای چرب اشباع شده )کمتر از 4 درصد) اسید پالمتیک و مقدار نسبتاً زیاد اسید های چرب غیر اشباع نظیر اسید اولئیک (60 درصد( و اسید آلفالینولنیک (10درصد) است. بعد از روغن زیتون از نظر میزان اسید اولئیک در مقام دوم قرار دارد. به جز روغن سویا، کلزا تنها روغن خوراکی است که مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد. به علاوه تعادل خوبی بین مقدار اسید لینولئیک و اولئیک به نسبت) 1به2) وجود دارد.
روغن کلزا نظیر روغن ذرت، سویا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و لیپوپروتئین های دارای چگالی کم یا کلسترول بد خون موثر است. همچنین روغن کانولا در ترکیب فسفولیپیدهای موجود در پلاکت های خون تاثیر داشته و در فعالیت پلاکت و جلوگیری ازلخته شدن خون در عروق موثر است. در حال حاضر کلزا برای مصرف روغن خوراکی انسان و همچنین به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد(شهبازی، 1385).
ارقام و هیبرید های کلزا:
ارقام کلزا از نظر تیپ رشد به سه گروه تقسیم می شوند :
تیپ رشد بهاره : که برای گل رفتن به درجه حرارت حدود 3 درجه سانتی گراد به مدت 1 هفته نیاز دارد.
تیپ رشد زمستانه : که برای شروع رشد زایشی به درجه حرارت حدود 3 درجه سانتی گراد و کمتر به مدت یک و نیم ماه نیاز دارد.
تیپ رشد بینابین : ارقام دسته سوم ارقام کلزا با تیپ رشد بینابین می باشد.
مشخصات برخی از ارقام موجود در کشور عبارتند از:
هیبرید هیولا 308 : دوره رویش آن170-160 روز، مناسب کشت در شالیزاری های شمال ومنشا آن کانادا، دارای تیپ رشدبهاره، ومقاوم به خوابیدگی و از ارقام دو صفراست.
هیبرید هیولا 401: با دوره رویشی170-180 روز، منشا آن کانادا، دارای تیپ رشد بهاره، مقاوم به خوابیدگی واز ارقام دو صفراست.
رقم ساری گل : طول دوره رشد 210-190 روز، مناسب اراضی غیر شالیزاری شمال، دو صفر و مقاوم به خوابیدگی که در حال حاضر در کشور مان تولید می شود.
رقم طلایه : دارای تیپ رشد زمستانه، متحمل به سرما، مقاوم به خوابیدگی، ارقام آن دوصفر و جایگاه آن در اقلیم معتدل سرد و سرد کشور است.
رقم اکاپی : دارای تیپ رشد بینابین، با طول دوره رشد240-230 روز، مقاوم به سرما، منشا آن کشور فرانسه و جایگاه کشت آن عمدتاً اقالیم معتدل سرد و سرد کشور می باشد.
رقم آر.جی.اس : یک رقم بسیار زود گل و زود رس و بسیار مناسب برای شرایط خشک یا اقالیمی است که نیاز به رشد رویشی کوتاه دارند. ا ین رقم آزاد گرده افشان و مقاومت به خوابیدگی آن خوب تا متوسط است. این رقم پا کوتاه و دارای رشد سریع بوده که سریعاً زمین را می پوشاند که این مسئله برای کنترل طبیعی علف های هرز بسیار مهم است .
بیماری های کلزا:
بیماری های زیادی در دنیا ، بسته به شرایط اقلیمی، گیاه کلزا را مورد تهدید قرار می دهد و باعث وارد آمدن خسارت اقتصادی به آن می گردد که مهمترین آن پوسیدگی سفید ساقه یا کپک سفید ناشی از Sclerotinia sclerotiorum است (الیاری و شکاری 1379).
بیماری های شایع گزارش شده بر روی کلزا در دنیا در جدول زیر ذکر شده است (Yilan, 2004)
برخی از مهمترین عوامل گزارش شده بر روی کلزا
عامل بیماریزا
نام بیماری
Rhizoctonia solani
) مرگ گیاهچه Seedling blight)
Fusarium spp., Pythium spp.
پوسیدگی طوقه (Foot rot)
Fusarium spp., R. solani
پوسیدگی ریشه (Root rot)
R. solani and associated fungi
زنگ سفید (White rust)
Alternaria brassicae, A. raphani
لکه برگی(Block spot)
Peronospora parasitica
سفیدک داخلی (Downy mildew)
Pseudocercosporella capsellae
لکه برگی سفید (White leaf spot)
Sclerotinia sclerotiorum
پوسیدگی ساقه (Sclerotinia stem rot)
Leptosphaeria maculans (Phoma lingam)
ساق سیاه(Black leg )
Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans
پژمردگی فوزاریومی (Fusarium wilt)
Colletotrichum gloeosporioides
آنتراکنوز (Anthracnose)
Plasmodiophora brassicae
ریشه گرزی (Clubroot)
Pyrenopeziza brassicae*
لکه برگی روشن (Light leaf spot)
Erysiphe polygoni, E. cruciferarum
سفیدک سطحی (Powdery mildew)
در بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی ساقه به دلیل بقای مناسب اسکلروت در خاک، کنترل شیمیایی به تنهایی بر کاهش خسارت بیماری موثر نمی باشد لذا استفاده از ارقام مقاوم در مدیریت این بیماری نیز اهمیت دارد.
1-1- تاریخچه و پراکنش بیماری
بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، یکی از مهم ترین بیماری های کلزا (B. napus) در بسیاری ازنقاط دنیا می باشد. این بیماری بر کمیت و کیفیت محصول تأثیر می گذارد و میزان خسارت ناشی از آن، بسیار متغیر است که به عوامل متعددی نظیر گونه یا رقم میزبان، موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی بستگی دارد (Purdy,1979).
تورکینگتون و مورال (Turkington and Morrall, 1993) تاکید کردند که پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه که اغلب کپک سفید نامیده می شود یک بیماری جدی کلزا در جهان محسوب می شود که باعث کاهش معنی دار عملکرد می گردد.
بیماری پوسیدگی ساقه کلزا در سال 1984بیشترین میزان آلودگی را در سوئد داشته و نوردین و همکاران (Nordin et al., 1992) معتقدند که پوسیدگی ساقه کلزا یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در این کشور می باشد.
برنمن و همکاران (Brenneman et al., 1991) نشان دادند پوسیدگی ایجاد شده توسط S. sclerotiorum یکی از مهم ترین بیماری های این گیاه محسوب می شود که در شمال گرجستان به صورت اپیدمی ظاهر و خسارتی نزدیک به 100 درصد در بعضی ارقام ایجاد نمود.
این بیماری تاکنون در تمام مناطق کشت کلزا مانند، هندوستان، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا، برزیل، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، سوئد، فنلاند و دانمارک و…… گزارش شده است (Natti, 1971; Bhowmik, 2003; Afshari Azad and Chegini, 2005). خسارت متوسط سالانه این بیماری در چین، درحدود 20 درصد برآورد شده است (Mccartney et al., 1999).
در انگلستان، این بیماری سبب کاهش 50 درصدی عملکرد گردید. در آلمان، درمناطقی که تحت تناوب -های کوتاه مدت زراعی قرار داشتند، میزان وقوع بیماری تا70 درصد گزارش گردید که منجر به 20 تا 30 درصد کاهش در عملکرد محصول کلزا شده است (Koch et al., 2007).
این بیماری در تمام مناطق زیر کشت کلزا در کانادا وجود دارد که اغلب از شدت بالای برخوردار است. در سال 1982 در غرب کانادا، خسارت وارد به محصول کلزا در اثر بیماری، بیش از 15 میلیون دلار کانادا تخمین زده شد. بیماری در مناطق مرتفع و پرباران ایالت های آلبرتا، ساسکاچوان و مانی توبا معمولاً به صورت شدید ظاهر می شود . در اوایل دهه 1980، عملکرد مزارعی با آلودگی متوسط تا شدید، به طور متوسط، 224 تا 336 کیلوگرم درهکتار کمتر از مزارع سالم (یا دارای مقدار اندک بیماری) بود (بی نام، 2005).
در ایالات متحده آمریکا نیز این بیماری در ایالت های جورجیا، کارولینای شمالی و مینه سوتا وجود دارد. بررسی های انجام شده در داکوتای شمالی طی سال های 1991 تا 1997 نشان داد که مقدار بیماری از 1/7 درصد در سال 1991 تا 7/18 درصد درسال 1993 در تغییر بوده است و مقدار متوسط آن طی شش سال،2/13 درصد بوده است ( بی نام، 2005).
در ایران این بیماری اولین بار از گیلان (پاداشت و همکاران ،1376) و سپس از مازندران گزارش شد (براری، 1379).
در ایران، این بیماری همچنین از استان گلستان(شهرستان های گرگان، علی آباد، کلاله، گنبد، بندرترکمن، آق قلا، دلند، مینودشت و بندرگز ) ، مازندران(شهرستان های بهشهر، نکا، دشت ناز، جویبار، قائم شهر، ساری، بابل و کیاکلا )، گیلان(رودسر) و اردبیل(پارس آباد مغان) گزارش شده است(افشاری آزاد، 2001 ؛ افشاری آزاد، 2005 ؛ افشاری آزاد و چگینی، 2005 ؛ براری و همکاران، 2000 ؛ دلیلی، 2004 ؛ صلاتی و افشاری آزاد،2002).
براری و همکاران(Barari et al., 2000) با بررسی اراضی کلزا کاری استان مازندران، آن را در تمام مناطق بررسی شده یافته و مقدار متوسط بیماری را 3/ 12تا 4/54 درصد گزارش کرده اند. آقاجانی و همکاران (1387) با بررسی در استان گلستان نشان دادند که درصد بوته های بیمار در مناطق مختلف آن طی سال های زراعی 85- 1384و 86-1385 به ترتیب 1 تا 82 درصد و 3 تا 78 درصد بوده است.
1-2- عامل بیماری
این قارچ اولین بار در سال 1837 توسط Libert تحت عنوان Peziza sclerotiorum نامگذاری شد. در سال 1870فوکل (fuckel) جنس Sclerotinia را برگزید وبه احترام مادام لایبرت آن را گونه Sclerotinia libertiana نامید.
به عقیده Wake field ظاهرا فوکل نام Sclerotinia sclerotiorum را نپسندیدند. همچنین ویک فیلد نامگذاری فوکل را متناقض با قوانین نامگذاری بین المللی دانسته لذا نام Sclerotinia sclerotiorum را به عنوان عامل بیماری انتخاب کرد و نظر به اینکه ماسی (G.E.massee) را به عنوان منصف این قارچ شناخته آنرا تحت عنوان massee 1895(Lib.) Sclerotinia sclerotiorum پذیرفت.از آنجا که برخلاف تصور ویک فیلد، قبل از ماسی، دباری(De Bary) از این اسم در سال 1884استفاده نمود نام de Bary 1884 (Lib. 1837) sclerotiorum S. برای این قارچ انتخاب شد. البته از اسم Sclerotinia libertiana نیز که گه گاه در مقالات قبل از 1924 وجود داشته استفاده می شود.
بنا بر نظر کرف و دومنت (Korf and Dumont, 1972) Whetzelinia نام جنس جدید برای S. sclerotiorum وS. tuberosa می باشد که در بعضی مقالات دیده می شود ولی دنیس (Dennis, 1974) این نام را غیر ضروری دانست.
Sclerotinia sclerotioru

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *