تقدیر و تشکر
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. باران رحمت بینصیبش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده.
اکنون که این پژوهش به انجام رسیده از باب حدیث “لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”، بر خود لازم میدانم از استاد راهنمای بزرگوارم سرکارخانم دکتر فریبا حنیفی که زحمت راهنمایی این پایاننامه را بر عهده گرفتند و با دقت و حوصله اینجانب را در تهیه و تدوین این پژوهش یاری کرده و افقهای جدیدی در برابر دیدگانم گشودند، قدردانی کنم. همچنین تشکر خود را از استاد مشاور گرامیام جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی به پاس همراهی بیدریغ و همفکریهای سودمندشان در مشاوره پایان نامه، ابراز میدارم.

عنوان صفحه
فصل اول-کلیات
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7
1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….9
1-5-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………10
1-7-عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………10
1-7-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم- ادبیات تحقیق و پیشینه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………….13
2-1-1-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………16
2-1-2-عوامل شغلی………………………………………………………………………………………………..17
تنوع مهارت………………………………………………………………………………………………..17
2-معنی دار بودن مهارت و وظیفه………………………………………………………………………….17
3-اهمیت وظایف……………………………………………………………………………………………….17
4- استقلال و اختیار در کار………………………………………………………………………………….17
5- بازخورد…………………………………………………………………………………………………………18
6 – طراحی شغل…………………………………………………………………………………………………18
7-محتوی شغل و غنی سازی شغلی……………………………………………………………………….19
8-انگیزه های ارتقاء……………………………………………………………………………………………..20
2-1-2-عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………….20
1 –حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………….20
2- درجه رسمیت سازمان……………………………………………………………………………………..21
3-شرایط محیط کار……………………………………………………………………………………………21
4-زمان کاری شناور…………………………………………………………………………………………..22
5- همکاران………………………………………………………………………………………………………22
6- تجلی در کار…………………………………………………………………………………………………22
7-مشارکت…………………………………………………………………………………………………………23
2-1-3- ویژگی‌های فردی………………………………………………………………………………………..23
1- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2- سطح مهارت………………………………………………………………………………………………………24
3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………24
2-1-4-نظریه های رضایت شغلی……………………………………………………………………………24
2-1-4-1-نظریه ارزش……………………………………………………………………………………………24
2-1-4-2-نظریه اختلاف……………………………………………………………………………………….. 25

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-4-3-نظریه هالند……………………………………………………………………………………………..26
2-1-4-4-نظریه بریل………………………………………………………………………………………………26
2-1-4-5- نظریه نقشی……………………………………………………………………………………………26
2-1-5-سازگاری شغلی……………………………………………………………………………………………27
2-1-5-1-رابطه شخصیت متناسب با سازگاری شغلی…………………………………………………29
2-1-5-2-عوامل مؤثر در سازگاری شغلی…………………………………………………………………30
2-2-استرس شغلی………………………………………………………………………………………………….32
2-2-1-تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………………………..33

 
 
2-2-1-1-آثارتنیدگی ……………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-2-میزان شیوع تنیدگی ………………………………………………………………………………….36
2-2-2-نظریه های تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………..37
2-2-1- واکنش عاطفی منفی…………………………………………………………………………………….37
2-2-2- نظریه عدم تناسب شخص – محیط………………………………………………………………..37
2-2-3- الگوی تنیدگی شغلی کوپر…………………………………………………………………………..37
2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..37
2-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………38
2-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39
2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….39
2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………39
2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..40
2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………40
2-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش……………………………………………………………………………….41
2-3-2-انگیزه شغلی…………………………………………………………………………………………………42
2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ………………………………………………………………………………..42
2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری……………………………………………………………………………….42
2-3-2-3-تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………….42
2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی………………………………………………………………………43
2-3-2-5-پاداش های مشروط………………………………………………………………………………….43
2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………..44
2-3-2-7-طرح های انگیزش سازمانی……………………………………………………………………….44
2-3-3-عزت نفس سازمانی………………………………………………………………………………………45
2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..46
5-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….46
2-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..48
2-7-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..49
2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران…………………………………………………………….49
2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………51

فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….58
3-2-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..58
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..59
3-4-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………59
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..60

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..63
4-2- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..66
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….72
5-1-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….72
5-2-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………72
5-3-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..73
5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….75
5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….76
5-6-خلاصه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *